2019-12-14

YUBE - Young Unique Benevolent Entrepreneurs


Läs mer
  2019-11-12

SKÅNES SKOLIDROTTSFÖRBUND - Skapar aktiviteter med bredd och engagemang för unga!


Läs mer
  2019-10-08

SOCIAL UP - Studentinkubator för hållbara idéer


Läs mer
  2019-10-08

DRIVE - Driv en hållbar idé framtagen av företag, forskare, initiativ etc.


Läs mer
  2019-05-20

SCIENTIFIC ED TECH - Ett system för högeffektiva undervisningsprogram.


Läs mer
  2019-05-03

LITTLE PAGES - den moderna familjens bokaffär för digitala barnböcker


Läs mer
  2019-05-02

SAFETY EDUCATOR - Hitta kompetent personal från andra EU-länder.


Läs mer
  2019-04-25

VANDRINGSUTSTÄLLNINGEN "B Art" - Utställningsplattform.


Läs mer