Malmöfestivalen

Publicerad 2019-08-12

Denna vecka drar Malmöfestivalen igång. Som välkänt är bidrar festivaler till både god stämning, sammanhållning och underhållning. Men det finns en baksida - resursförbrukning, nedskräpning, transport... Alla miljöbovar. Dock är detta något som kan förebyggas i hållbarhetssyfte, och hållbarhet är något som just Malmöfestivalen satsar mycket på! Festivalen är en samlingspunkt för stadens och regionens invånare, och skapar en tillhörighet mellan människor i alla åldrar, kulturer, musikstilar...

Malmöfestivalen tituleras som en av Skandinaviens grönaste stadsfestivaler och har sedan 2009 jobbat aktivt med både miljömässiga, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor.

Förutom hållbarhetsfrågor är tillgänglighet och jämställdhet högt på agendan. Festivalen ska vara lättåtkomlig för funktionshindrade genom exempelvis ramper och tolkar, och dessutom eftersträvas en jämn könsfördelning bland artisterna.

Ett fåtal exempel på vad arrangören gör för att skapa en mer hållbar festival:

- Försäljare/utställare får inte använda engångsartiklar av plast.

- Inget stilla vatten får säljas - istället finns det vattenkranar placerade runt om i centrum.

- Försäljarna har krav på sig gällande ekologiska och rättvisemärkta produkter. Dessutom används enbart miljömärkt rengöringsmedel.

Mer finns att läsa på www.malmöfestivalen.se under "Om oss".

I vår portal hittas projektet “Malmö I LOVE YOU” som handlar just om att skapa en gemenskap och lyfta fram kärleken till denna fantastiska stad. Utomstående evenemang som Malmöfestivalen förverkligar projektskaparnas vision ytterligare. 

Malmö, I Love You är en urban innehållscentrerad rörelse med mekanismer som inspirerar och engagerar medborgarna och ger dem möjlighet att aktivt medverka och bidra till positiv utveckling och förändring.

Projektet kommer att stimulera kulturlivet och bidra till att öka kulturutbudet i Malmö och regionen med både bredd och spets. Detta kommer även att ge ett mervärde och medverka till Skånes utveckling och attraktionskraft.

Läs mer på:

https://www.hallbart2030.se/projekt/malmo-i-love-you---karleken-till-en-stad

Upcycle Challenge - Trash to Treasure

Publicerad 2019-08-09

Upcycle Challenge är en tävling för studerande på eftergymnasial nivå anordnad av Sustainable Business Hub, SYSAV och VA SYD. Syftet är att visa att återvunnet material kan omvandlas till funktionalitet och användbarhet genom att låta studerande tävla i lag. Lagens uppgift är att skapa en produkt som är helt gjord av återvunnet material. Vinnarna får åka till IF World Designcenter i Hamburg och samtliga tävlingsbidrag kommer att ställas ut på STUDIO i Malmö.

Sista dagen att anmäla sig är 15e Augusti så skynda er att skicka in er anmälan. Mer information samt instruktioner om anmälan finns här: https://www.sbhub.se/aktuellt-6/aterbrukstavling-upcycle-challenge-trash-to-treasure?fbclid=IwAR1nB6d8CLeXsf4fDKfku35CKcnljPqeItbRyCmtEPZMLbvJP_x0cx7agB0

Noll korruption - Det 18 globala målet?

Publicerad 2019-08-04

Entreprenörsstiftelsen arbetar för att fler hållbara affärsprojekt ska kunna se dagens ljus. På denna portal kan du registrera samt söka bland projekt som jobbar mot något av FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Under årets Almedalsvecka pratades det, förutom cirkulär ekonomi, även om ett nytt globalt hållbarhetsmål - Noll Korruption.

Det är Instutionen mot mutor, Transparency International och amerikanska handelskammaren i Sverige som tillsammans lanserar det nya hållbarhetsmålet. Syftet är att illustrera hur korruption och kampen mot mutor är en grundförutsättning för de resterande 17 målen. Av den anledningen har de också valt att kalla det ”Mål noll”. I dagsläget ligger Sverige på siffran 85 på ett världsindex där noll korruption innebär siffran 100.

”Det nedslående medeltalet i världen är 43. Bakom dessa siffror kan det bland annat konstateras att 25 procent av världens vuxna befolkning måste betala en muta för få ta del av en offentlig tjänst, säger Ulrik Åshuvud, styrelseordförande för Transparency International i Sverige”

Läs mer om initiativet här: https://www.aktuellhallbarhet.se/ingen-korruption-det-globala-malet-som-saknas/

Cirkulär ekonomi kan generera miljardbelopp - årligen

Publicerad 2019-08-01

Cirkulär ekonomi handlar om att återanvända de resurser vi har istället för att ständigt producera nya, något som egentligen borde vara självklart. Förutom att det finns en stor potential att tillvara på stora ekonomiska värden minskar det även belastningen på miljön och klimatet. En viktig hållbarhetsfråga för såväl oss på Entreprenörsstiftelsen som för Circular Sweden.

Circular Sweden är ett företagsforum med syftet är att driva politik och utveckling framåt för att skapa mer cirkulära materialflöden. De har som mål att Sverige år 2030 ska vara ledande inom cirkulära materialflöden och driver därför denna utveckling internationellt. Budskapet i en ny forskningsrapport visar nämligen på det faktum att Sverige kan tjäna miljarder på att cirkulera mer material. Varje år går 40 miljarder kronor förlorat som en konsekvens av att material och produkter inte återanvänds efter första användningscykeln. Anders Wijkman, ordförande i Återvinningsindustrierna, menar att en stor del av de årligen förlorade mångmiljardbelopp skulle kunna återtas till 2040.

Återvinningsindustrierna har idag ett upprop på deras hemsida där företag kan ansluta sig. Vid ett sådant åttagande förbinder de sig även då till att öka sina inköp av återvunnet material samt att öka andelen produkter designade för återvinning.

Läs mer om Circular Sweden här:
http://www.recycling.se/cirkular-ekonomi/forum-for-cirkular-ekonomi

Läs mer om upproret här:
http://www.recycling.se/cirkular-ekonomi/upprop-for-cirkular-ekonomi

Intresserad av att ta del av andra projekt som bidrar till arbetet mot en mer cirkulär ekonomi? Läs mer om projektet Allwin här på vår hållbarhetsportal: 

https://www.hallbart2030.se/projekt/allwin---cirkular-ekonomi-fran-matsvinn.

Idag har vi förbrukat jordens naturresurser

Publicerad 2019-07-29

Idag, 29/7, infaller Overshoot Day. Det innebär att jordens förnybara resurser är förbrukade för år 2019. Global Footprint Network räknar varje år ut vilken dag på året denna infaller och i år sker detta ännu tidigare än vanligtvis.

På dagens datum förbrukas med andra ord resurser för 1,7 jordklot. Uträkningen görs på vårt sammanlagda ekologiska fottryck och räknar ut ytan som behövs för att producera naturresurerna som används samt bearbeta vårt avfall. I uträkningen ingår även jordens biokapacitet, det vill säga hur mycket av resurserna som naturligt kan återskapas. Jordens resurser täcker inte den konsumtion som sker idag. Vår överkonsumtion tillsammans med annat icke hållbart agerande tär på klimatet och dagens datum är en av många representationer på det. Exempel på aktiviteter som förbrukar onaturligt mycket resurser är transport- och livsmedelindustrin.

Att Overshoot Day inträffar ovanligt tidigt i år är ytterligare ett bevis på att det behöver ske en förändring och att det vi gör idag tyvärr inte räcker. Det är dags att vi alla börjar agera för att tillsammans stoppa det som går oss till möte. Detta kan Du göra: Handla mer hållbart, äta bättre kött (och framför allt mindre), prioritera kollektivt framför resor med egen bil, stötta olika miljöorganisationer, spara och investera klimatsmart samt trycka på politikerna att en förändring måste ske. Gör din röst hörd! 

Från plast i havet till modeprodukter

Publicerad 2019-07-28

Enligt en rapport från WWF använder den globala befolkningen motsvarigheten till 1,5 planeter värda av naturresurser och varje år utvinns nya råvaror för att skapa nya produkter. Råvaror som tar århundraden att sönderdelas. Även om det mest logiska borde vara att återanvända det vi redan har återvinns i dagsläget endast 1% av textilier tillbaka till textilier.

Modehuset tillika designern Stella McCartney strävar därför efter att integrera så många cirkulära material som möjligt i deras kollektioner. För att skapa ett cirkulärt och återställande system menar de att avfall bör förvandlas till något mer ”lyxigt”. De syntetiska material som används, såsom nylon och polyester såväl kan som borde återvinnas.

Som ett steg i att sluta använda jungfrulig nylon till år 2020 byter modehuset nu ut all nuvarande nylon till ECONYL® regenererad nylon. Vid tillverkning av ECONYL® återvinns och regenereras avfall som exempelvis industriell plast, avfallstyg och fisknät från hav till att bli ett nytt nylongarn. Förutom återvunnen nylon används även i största möjliga utsträckning återfunnen polyester, som för tillfället består av återvunna plastflaskor. Målet är att enbart använda återfunnen polyster till år 2025.

De 8 miljoner ton plastavfall som varje år landar i våra hav hotar såväl det marina djurlivet som människors hälsa. Fortsätter det i denna takt kommer havet innehålla mer plast än fisk år 2050. För att öka medvetenheten kring bevarande av havet samt bekämpning av marin plastförorening har Stella McCartney även samarbetat med Parley For Oceans och redan idag är två av deras produkter tillverkade av plast från havet.

Mer om Stella McCartneys cirkulära hållbarhetsarbete kan du läsa här: https://www.stellamccartney.com/experience/en/sustainability/themes/circular-solutions/

Klädkedjan Zara med flera satsar på 100 % hållbart tyg och material - till år 2025

Publicerad 2019-07-19

Ägaren av den spanska klädkedjan Zara offentliggjorde i veckan att jätten, tillsammans med klädföretag Inditex andra kedjor såsom Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius och Pull&Bear satsar på att år 2025 enbart använda 100 % hållbart material till sina kläder och accessoarer.

En glädjande nyhet som förhoppningsvis blir en trendsättare inom branschen. Medvetenheten om en ohållbar konsumtion har ökat bland den gemene konsumenten och second hand-shopping är inte bara längre något som betraktas som trendigt, utan som någon nödvändigt.

Utöver detta mål, som går väl i linje med FN:s globala hållbarhetsmål, har Inditex satt upp flertalet andra hållbarhetsmål. Samma år, 2025, ska exempelvis Zara’s butiker, fabriker och högkvarter använda sig av minst 80 % förnybar energi.  Dessutom jobbar moderföretaget redan idag med flertalet tillvägagångssätt för en mer hållbar konsumtion, genom bland annat partnerskap med Röda Korset för återanvändning av kläder samt genom att ge kunder möjligheten att lämna in sina använda kläder i deras butiker.

Bredda bilden - För en mer inkluderande industri

Publicerad 2019-07-09

Teknikbranschen är en bransch som inte tycks mättas i första taget - men kan branschen möta efterfrågan?

Teknikföretagen vill öka efterfrågan för teknikyrken genom att bredda bilden av branschen, det vill säga uppfattningen om vem som jobbar med tekniska yrken och vad de olika yrkena faktiskt innebär. För att skapa en mer inkluderande blick och uppmärksamma yrket har Teknikföretagen skapat bildbanken “Bredda Bilden”.

“Bredda Bilden” är en bildbank som visar verksamma inom olika tekniska områden - såsom studenter och ingenjörer i olika arbetsmiljöer. Det är ingen hemlighet att tekniska yrken domineras av män, och syftet med bildbanken är att lyfta fram den representation av kvinnor som faktiskt existerar men generellt inte uppmärksammas lika mycket. Därför är en majoritet av bilderna tagna på just kvinnliga representanter och anställda. På bildbankens hemsida har Teknikföretagen redogjort för hur de vill skapa en mer modern bild av teknikbranschen och inspirera fler kvinnor att söka sig till branschen.

Bilderna är gratis att använda för vem som helst som vill vara med och bredda bilden av de tekniska yrkena. Exempel på detta är företag eller skolor som, exempelvis, vill locka till sig fler kvinnliga sökanden. Gymnasieskolor såväl som universitet har länge kämpat med en ojämn könsfördelning inom olika områden - och inom just tekniska ämnen har det kvinnliga könet varit kraftigt underrepresenterat. Teknikföretagen hoppas kunna bidra till en förändring så att fler vågar söka sig till den bransch där efterfrågan och behov ständigt växer!

Bildbanken hittar du på: https://breddabilden.teknikforetagen.se/

Volontär på Sveriges nationella dag för civilkurage och medmänsklighet?

Publicerad 2019-07-04

27 Augusti, på Raouls namnsdag, firas Raoul Wallenbergs dag. Dagen benämns också som Sveriges nationella dag för civilkurage och medmänsklighet, och syftar till att bland annad hedra det jobb Raoul Wallenberg gjorde under förintelsen, men också för att sprida engagemang och uppmärksamhet kring civilkurage. Raoul Wallenberg räddade tusentals judar under förintelsen


Firandet sker sporadiskt spritt över Sverige. Raoul Wallenberg Academy arrangerar en utställning i Kungsträdgården i Stockholm baserat på projektet “Kuben”. “Kuben” är tolkningar som Sveriges skolelever har gjort av 30 mänskliga rättigheter. Raoul Wallenberg Academy söker nu volontärer under denna dag. Passen är cirka tre timmar långa och utställningen pågår 29-31 Augusti. Vill du bidra till en mer medmänsklig tillvaro? Läs mer om hur du anmäler dig på https://raoulwallenberg.se/bli-volontar/.

Entreprenörsstiftelsen inleder samarbete med stjärnforskare

Publicerad 2019-07-02

Tongyun Shen, växtfysiolog och fröforskare, befinner sig i hetluften i frövärlden. Forskaren har nämligen hittat en växtmetod som höjer den biologiska aktiviteten i frön. Det är en speciell behandlingsmetod som med hjälp av värme, vatten och luft stärker fröns egenskaper. Resultatet är revolutionerande: bland annat större skördar, snabbare tillväxt och ett högre värde på fröna. På sikt kan behandlingen leda till hållbarare odlingsmetoder och förebygga svält i utvecklingsländer.

Tongyun Shen kommer ursprungligen från Kina men har spenderat de senaste 30 åren i Sverige. Förutom studier och forskning har hon på senaste ägnat sig åt entreprenöriella aktiviteter, genom att bland annat startat Robus Seed Technology. Hon har utvecklat en maskin som ska automatisera förbättringsprocessen. Maskinen kan behandla flera hundra kilo frön i månaden, och även om Tongyun utgår från Lund har hon veckopendlar till Holland för att förbättra maskinen.

Ett experiment som tog fart i hennes egen tvättstuga har lett till en miljövänlig och effektiv metod som är en möjlig bidragande lösning till ett av världens största problem: svält. Tongyun har testat metoden på flera olika sorters arter som exempelvis grönsaker, utsäde och blomfrön. Självklart helt utan genmodifiering och bekämpningsmedel.

Tongyun har blivit tilldelad flertalet priser och investeringar sen starten i tvättstugan år 2012. Hon har bland annat vunnit SKAPA-priset 2016. Intresset för forskaren har vuxit starkt och nu är planerna att fortsätta utveckla maskinen så att den kan presenteras på marknaden - där flertalet fröföretag väntar ivrigt.