Företagarna

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation för små och medelstora företag. De erbjuder kostnadsfri rådgivning, företagsförsäkring och ett stort affärsnätverk (260 lokalföreningar). Vi samarbetar från 2019 med Företagarna för att sprida kunskap om hållbara projekt och om de möjligheter om finansiering som finns.

Landsbygdsnätverket

Landsbygdsnätverket samlar och engagerar Landsbygdssverige. De är ett nätverk som består av föreningar och myndigheter som på olika sätt har betydelse för utvecklingen av de verksamheter och företag som finns i landsbygder och i kustsamhällen. Sedan 2018 är Entreprenörsstiftelsen med i detta unika nätverk. Alla länder som är medlemmar i EU och har ett landsbygdsprogram ska ha ett landsbygdsnätverk. Förutom att vara en del av landsbygdsprogrammet är det svenska Landsbygdsnätverket även en del av havs- och fiskeriprogrammet och programmet för lokalt ledd utveckling. Därför finansieras deras nätverk med pengar från dessa EU-program. I Landsbygdsnätverket lär man sig av varandra och samverkar för att skapa en hållbar utveckling i landsbygder och kustsamhällen runt om i Sverige. De samverkar genom tematiska arbetsgrupper och delnätverk i olika verksamhetsområden och genom olika typer av gemensamma aktiviteter. Det svenska landsbygdsnätverket är även en del av ett europeiskt landsbygdsnätverk med samma mål – att verka som smörjmedel för skapa en bra utveckling i olika typer landsbygder.