Foodhills AB

Foodhills vision är att bli ledande i Europa på system för cirkulär livsmedelsproduktion som bidrar till en hållbar global utveckling. Tillsammans med partners skall vi bygga en global referens- test- och pilotanläggning för cirkulär livsmedelsproduktion. Intressebolag skapas för cirkulär produktion av frilands- och växthusodlade grönsaker och landbaserad fiskodling. Foodhills präglas av en affärskultur som är drivande och inkluderande, där innovation och kunskap är nyckelord.