Region Skåne

Region Skånes uppdrag är att främja hälsa, hållbarhet och tillväxt i Skåne. Region Skåne är den högsta direktvalda politiska organisationen i Skåne med ansvar för vård och hälsa, kollektivtrafik, utveckling av näringsliv, kultur, infrastruktur, samhällsplanering och miljö- och klimatfrågor i Skåne.