Dåliga matvanor orsakar övervikt och ökar väsentligen risken för diabetes och allvarliga sjukdomar. Nya undersökningar visar att så många som 68% av alla svenskar och 60% av alla amerikaner vill gå ner i vikt. Folk är trötta på alla bantningsdieter som inte fungerar samtidigt som man vet vad som är nyttig respektive onyttig mat. Ändå fortsätter folk att äta ohälsosam mat. Alla vill ändra sitt beteende från ohälsosamma till hälsosamma matvanor, men kan inte pga sug för onyttig mat och att matvanorna styrs omedvetet av vårt belöningssystem (BS).
Lösningen heter Hjext Balanced Eating, HBE, som är en skalbar digital plattform. Med några enkla dagliga klick på HBE-appen förser den hjärnan med information så att BS reglerar vår motivation (sug), belöning (njutning) och lärande (minne) för en permanent beteendeförändring från ohälsosamma till hälsosamma/hållbara matvanor. Balanserade matvanor är målet så att kunden skall uppnå en optimal individuell fysiskt/psykiskt välbefinnande och prestationsförmåga.
Målet med projektet är att ta fram en HBE-app (prototyp) så att affärsidén kan verifieras och valideras av vår första stora referensanläggning/partner med en målgrupp på 14.000 medlemmar, samt upprätta en IP strategi för att möjliggöra nästa utvecklingssteg tillsammans med kunder och finansiärer. På sikt kommer vi även att bearbeta B2B/större företag.
HBE tar effektivt bort suget för onyttig mat och skapar en permanent sug för hälsosamma matvanorGrundversion är klar – Referensanläggningen väntar på en prototyp Vi inleder med att testa/utveckla HBE-prototypen tillsammans med referensanläggningen som sedan erbjuds en testperiod för sina 14,000 medlemmar. Därefter startar online försäljning och direktförsäljning till företag (B2B), idrottsklubbar etc.
Målet är att få 90,000 kunder 2-3 år efter lansering. Företaget bakom HBE är AgVital AB och dess ägare Lars Norrman.
Lars är utbildad civilingenjör och civilekonom och har jobbat och varit verksam utomlands i 20 år som exekutive inom
förpacknings- och livsmedelsindustrin. Där har han initierat och genomfört många framgångsrika transformationsprojekt för bolag – definiera mål, bygga starka team bestående av anställda och kunder, utveckla affärsmodeller, strategier som översätts till projektplaner som driver skaleffekter och levererar målsättningen. AGvital AB har ett mycket kompetent team, men vi behöver förstärkning inom olika områden för projektet. Marknaden för denna tjänst är global och behoven är stora efter dokumenterat effektiva metoder med bestående resultat.
HBE vänder sig både till överviktiga personer som vill ändra sina kostvanor och alla som vill må och prestera bättre. Vi når dem via samarbete med företag, idrottsföreningar, skolor, restauranger m fl.
Projektet har två huvudsegment med undersegment:
B2C: personer – Stöd för att gå ner i vikt, reducera risker för allvarliga sjukdomar, spara pengar, spara miljön etc.
B2B: företag – Minska personalens sjuktal, öka de anställdas energi, imageskapande, företagens hållbarhetsansvar mm Nationellt och Internationellt. 750 2019-10-01 -- 2021-06-30 HBE initierar en unik tjänst som leder till ett nätverk av användare med dokumenterad säkerställd effekt när det gäller matvanor. Vår strategi bygger på tre grundpelare: individ, miljö och samhälle
Projektet kan kopplas till följande globala hållbarhetsmål:
Mål 3: HBE förebygger och reducerar hälsorisker som övervikt och ohälsosam kost medför.
Mål 12: HBE ändrar folks beteende till en mer hållbar livsstil, t ex minska hushållets CO2 & matsvinn.
Mål 13: Genom ändrade matvanor kommer långsiktiga effekter att påverka de negativa klimatförändringarna.
Mål 8: Den långsiktiga målsättningen är att HBE plattformen skall utgöra fundamentet för att skapa lokala nätverk av partners och bygga en hållbar global matindustri baserad på närodlat, i säsong, minimala transporter och svinn (aldrig slänga mat). AgVital AB  (Företag)
Skåne län, Lund
Ideon Innovation Hälsa och välbefinnande Hållbar konsumtion och produktion Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt  ohälsa  fetma  diabetes  övervikt  belöningssystem  hälsosam  viktminskning  bra matvanor  sjukdomar  kroniskt   Du måste vara inloggad för att kunna kontakta projektet. Klicka här för att skapa ett konto. Har du redan ett konto, klicka här för att logga in.