Alla har rätt till att bli mätta och ingen mat skall gå förlorad! Matsvinn i Stockholm Göteborg Malmö Lund
Maträddningssällskapet Allwin är idag den enskilt största medlemsorganisationen och var först i Sverige på att storskaligt re-distibuera matsvinn från medlems-livsmedelsbutiker, redan 2006 började Re-distributionen genom den Icke Vinstdrivande Allmännyttiga Stiftelsen Gemensamt Engagemang (GE) med säte i Göteborg, fyra år senare, 2010 grundade Stiftelsen GE logistikföretaget Allwin med socialt entreprenörskap som grund för att gå ifrån osäkra donationer till långsiktig ekonomisk stabilitet genom prissättning av medlemstjänsten utefter företagsekonomiska och samhällsekonomiska värden som skapas. Våra medlemspartners ställer krav på oss ett utföra en säker leverans med rapportering löpande av deras skänkta mat.

Idag levereras 1 000 ton matsvinn per år motsvarande 2 miljoner måltider till behövande. Vi erbjuder en nationell matsvinns-lösning för livsmedelsindustrin tillsammans med Samhall som representerar integration och jobbskapande för personer som står långt från arbetsmarknad. En tjänst med hög kontinuitet kopplat till den cirkulära hållbara ekonomin för att storskaligt minska matsvinnet inom dagligvaruhandeln och skapa nya viktiga jobb. 5000 2019-03-27 -- 2020-06-01 ALLWIN AB  (Företag)
Västra Götalands län, Göteborg Hållbara städer och samhällen Hållbar konsumtion och produktion Ekosystem och biologisk mångfald  matsvinn  cirkulärt  Du måste vara inloggad för att kunna kontakta projektet. Klicka här för att skapa ett konto. Har du redan ett konto, klicka här för att logga in.