Detta pilotprogram är till för att stötta entreprenörer och deras team i att förverkliga sin vision, skapa en livskraftig och hållbar verksamhet och maximera sin impact.
Det är också ett program för att hjälpa startups som är redo, att anpassa sig bortom hållbarhet, till den framväxande ekonomin som kännetecknas av attribut som:
- medkänsla,
- ett holistiskt perspektiv,
- hållbarhet
- altruism,
- autenticitet,
- ansvarstagande
- och ökat medvetande.
I den framväxande ekonomin drivs startups av viljan att göra en positiv skillnad för en individ, samhälle eller vår planet. Lönsamheten kommer sekundärt, fastän dessa företag blir just de som generellt blir mer motståndskraftiga mot förändringar i omvärlden och mer framgångsrika.
Programmet som vi vill erbjuda kommer att ge:
• Djupare förståelse för hur deras verksamhet kan agera mer hållbart och holistiskt
• Få ökad klarhet i hur man kan utveckla olika affärsdelar för att få en mer hållbar, mer medveten startup som är bättre rustade för den framväxande ekonomin
• Verktyg och metoder för att skapa en livskraftig verksamhet
• Tillgång till ett nätverk av likasinnade, som kan stödja i motgångar och framgångar
• Vår största intention är att verksamheterna ska ha utvecklats betydligt under programmets gång och har fått djupare insikter för hur man vill driva sin verksamhet

Dessutom blir de medverkande pionjärer som är med och bidrar till att utveckla ett program för startups som vill verka i den framväxande ekonomin, bortom hållbarhet mot en bättre värld.

Syftet med piloten är att validera coaching metoden och verktygen för att i nästa steg etablera en ny typ av accelerator som inriktar sig på startups som vill bortom hållbarhet, och som verkar på Self-Transcendence nivån. Self-Transcendence är den högsta nivån i Abraham Maslows behovstrappa. Vi arbetar intensivt med att löpande söka medel för att utveckla programmet på fler marknader och i fler länder. Pilotprogrammet är upplagt som en workshopserie över 5 dagar utspridda över en 5 veckors period. Varje tillfälle kommer vara dedikerat ett specifikt tema, så att när programmet är slut så har vi belyst samtliga delar i affärsmodellen och hanterat de områden där man har störst utmaning.
Sista tillfällen kommer startups ha möjlighet att presentera hela sin affärsmodell för en kunnig och erfaren panel som har som målsättning att hjälpa dem att säkerhetsställa sin framgång och öka sin impact.

Frågor som kontinuerligt lärande, effektiva team, hållbar företagsamhet och ökat medvetande kommer också tas upp i programmet.
Programmet kommer varva inspiration, teori/presentation, workshop, reflektion och mindfulnessövningar. En stor del av programmet kommer ha fokus på lärande, hands-on arbete och utförande av experiment. Det förutsätts att startups jobbar på att utveckla sin verksamhet mellan tillfällena.
Till piloten kommer vi ta in mellan 4-8 team. Teamsammansättningen kommer göras så att de deltagande teamen kan få maximalt lärande och nytta av varandra. Maplebloom Startups/entreprenörer som vill verka för att bidra till samhället och till de globala målen. Bolagen har identifierat ett behov eller problem värt att lösa för en specifik målgrupp, men har fortfarande några delar i affärsmodellen kvar att validera innan de har en livskraftig affär. Nationellt / Internationellt 2500000 2019-08-01 -- 2020-09-01 Maplebloom  (Företag)
Stockholms län, Stockholm Hållbar industri, innovationer och infrastruktur  accellerator  pilot  hållbarhet  ansvar  holistiskt  entreprenörer  impact  Du måste vara inloggad för att kunna kontakta projektet. Klicka här för att skapa ett konto. Har du redan ett konto, klicka här för att logga in.