Drivhuset hjälper studenter att utveckla entreprenöriella kompetenser samt att starta och driva företag eller på andra sätt förverkliga sina idéer. Genom rådgivning, coachning och utbildningar vill vi få fler att våga ta steget till att bli förändringsagenter i samhället. Vårt fokus är att utveckla individens entreprenöriella mindset och förmåga att starta och driva egna initiativ.

Drivhuset Malmö har ett starkt fokus på att främja och hjälpa initiativ som bidrar till de globala hållbarhetsmålen 2030.

Med projektet DRIVE vill vi öppna upp möjligheten att driva en annan persons ide. Syftet är att skapa fler samarbeten mellan näringsliv, forskning och entreprenörskap. Målet är att realisera fler ideér och skapa innovation.

Vi scannar industrin för att samla in hållbara idéer, matchar med studenter som vill driva dessa och arbetar sen tillsammans i programmet DRIVE genom guidning och workshops.
- Att fler innovativa och hållbara idéer ska drivas och tas från idé till verklighet.
- Ge fler studenter möjligheten att arbeta entreprenöriellt med hållbara idéer.
- Att fler företag eller forskare ska kunna förverkliga sina idéer, med hjälp av andra.
- Skapa nya nätverk mellan studenter och näringslivet. Vi vill samla in olika idéer från näringslivet, eller forskning, för att sedan kunna matcha dessa med studenter med samma intresse. Därefter vill vi skapa ett program med dessa studenter där vi på Drivhuset Malmö bidrar med workshops och guidning för att ta dem framåt i deras arbete med någon annans idé. Drivhuset Malmö tog initiativ till projektet.

För forskning inom så kallat surrogatentreprenörskap, se gärna länken nedan:
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=8989768&fileOId=8989769 Projektet vänder sig till såväl näringsliv som studenter. Först behöver vi samla in idéer från industrin för att sedan kunna matcha dessa med studenter i Skåne. Skåne 300 2020-08-03 -- 2021-06-04 Lär gärna känna oss på Drivhuset mer, och vad vi sysslar med för andra projekt på
https://malmo.drivhuset.se/
https://www.facebook.com/drivhusetmalmo/
https://www.instagram.com/drivhusetmalmo/ Drivhuset Malmö  (Idéburen organisation)
Skåne län, Malmö God utbildning för alla Jämställdhet Minskad ojämlikhet Hållbar konsumtion och produktion Genomförande och globalt partnerskap  Du måste vara inloggad för att kunna kontakta projektet. Klicka här för att skapa ett konto. Har du redan ett konto, klicka här för att logga in.