Vi vill bidra till ett ändrat konsumtionsmönster där vi återigen tillverkar kläder för ett reellt behov och inte av begär. Vi vill återinföra ”tekoindustrin” till Sverige. Via vår affärsmodell och filosofi , visar vi på hur textilindustrin kan jobba på ett hållbart sätt för både människan, djur och natur.
Detta gör vi genom två parallella projekt:
- LAB: Vårt visionära, strategiska arbete med att genom både en digital och fysisk mötesplats få konsumenter att ta ställning, engagera och förändra sin konsumtion.
- CLOTHES: Men också genom vårt praktiska arbete med att utveckla/producera svenska kvalitetskläder. Vi produktutvecklar, designar, syr och levererar kläder via affärsmodellen, ”Sew on Demand” i Åre, Sverige. Det innebär att vi enbart tillverkar kläder som är beställda av konsument och vi enbart tillverkar kläder som har en fysisk köpare vid plaggets tillverkning.
Vår vision är att förändra konsumtionsmönstret så att vi människor återigen konsumerar efter behov och inte av begär. Vi jobbar för att tillverkningen av kläder och textilier återigen görs lokalt och med lång livslängd men framförallt, utan onödig överproduktion. Vi drivs av nyfikenhet och tror på utveckling, tillväxt, konsumtion och handel. Dock inte om det sker på bekostnad av människans, djurens och naturens hälsa. Vi tror på att blicka bakåt för att röra oss framåt. Vi tror på kombinationen av det som fungerade väl förr i tiden, med modern teknik och digitala hjälpmedel. Vi drivs av att skapa ett varumärke som gör det möjligt för oss att leva och jobba på ett humant sätt samt att skapa produkter av oerhört hög kvalité i alla led och för alla. Med teamets bakgrund och långa erfarenhet inom design och det textila hantverket, projektledarskap och bakgrund inom sälj och marknad, har vi skapat ett team som gör detta härliga och viktiga företag och varumärke möjligt. Vi ankrar och förankrar oss i detta! Folke & Company “Anchored in Åre 2019”.

Folke & Company LABS:
Vi vill fortsätta att utveckla idéer som utmanar textilbranschen och samhällsproblem. Vi vill växa med fler plagg och produkter. Över tid tror vi oss kunna påverka textilbranschen och definitionen av hållbart mode för att möta framtida behov och krav. Vi är övertygade om att vår kunskap är viktig och att vi kan sprida den och att ”sew on demand” är verkligt och genomförbart. Genom att sprida kunskap och detta kan vi skapa nya arbetstillfällen och minska branschens negativa påverkan på naturens resurser. Tillsammans kan skapa fler varumärken på marknaden som allt bygger på strukturen och filosofin ”sew on demand”.
För att göra detta och nå hit vill vi skapa en utvecklingshub för framtidens klädmärken. Folke & Company Labs är en plats för dig som vill vara med och utveckla framtidens klädmärken. Här jobbar vi med att hitta nya smarta lösningar. Vi tittar på hur vårt koncept på bästa sätt kan hjälpa fler märken att ställa om. Vi tittar på och jobbar nu med att se vilka olika partners som kan vara intressanta/de av att ingå i Folke & Company Labs.

Folke & Company CLOTHES:
Vi har skapat ett unikt sätt att verka/jobba som utgår från våra personliga behov. Att det skall vara hållbart för oss som individer och människor. Det tror vi på. Klädvarumärken, även de som jobbar med sk. hållbarhet och som lägger produktion utan att plagget de fakto är köpt av slutkund, dvs ”pre-production”, spekulerar. Detta leder oavkortat till sk. överproduktion. Det belastar naturens resurser extremt hårt och är utan konkurrens den största orsaken till varför textilbranschens idag har så stor och negativ påverkan på naturens och människans resurser. Denna struktur behöver förändras. Därför bygger vår affärsidé på ”sew on demand”.
Våra plagg kallar vi ”bruksplagg” och syftar till att göra just det. Brukas. Över lång tid. Vi jobbar i kvaliteter som har sitt ursprung långt tillbaka i tiden såsom vaxad canvas och ull. Vi adderar nutidens tekniska lösningar och passformer. Plaggen skall leva 10 år +. Ett förändrat konsumtionsmönster. Vi tror på ursprunget och på framtiden. Därför finns Folke & Company. Folke & Company Sweden AB Svenska konsumenter Nationellt 1390 2020-01-01 -- 2022-12-31 Folke & Company Sweden AB  (Företag)
Jämtlands län, Åre Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Hållbara städer och samhällen  Textil  hantverk  konsumtion  kläder  teko  design  sew on demand  åre  ull  Du måste vara inloggad för att kunna kontakta projektet. Klicka här för att skapa ett konto. Har du redan ett konto, klicka här för att logga in.