Med stöd från Sveriges Olympiska Kommitté och Bob & Rodelförbundet har detta projekt påbörjats för att undersöka möjligheterna att utveckla Hammarstrands Bob & Rodelanläggning för bredare målgrupper och en mer hållbar drift. Ett brett nätverk av aktörer samverkar för att utveckla en nationell anläggning med stor potential. Den unika sporten skall tillgängliggöras för fler åldersgrupper och speciellt locka fler ungdomar att pröva på bob och rodel. En strategisk insats inför de kommande olympiska spelen 2030. Dessutom satsar projektet på att stärka lokala aktörer med koppling till besöksnäringen. En förstudie har påbörjats och skall resultera i en ny affärsplan med långsiktiga satsningar och bred finansiell styrka. Syftet med hela projektet är att initialt skapa ett samverkansteam som tillsammans med alla lokala/regionala aktörer skapar möjligheter för att rusta uppanläggningen till internationell standard med OS status. Marken där anläggningen ligger idag skall övertas och ett nytt förslag på anläggning tas fram.
Målet med projektet är att anläggningen i Hammarstrand skall bli stommen i den nya verksamheten och det är härifrån övriga delprojekt kommer skapas med hjälp av nätverkets medlemmar. Projektteamet kommer också samarbeta med andra organisationer (SOK, Bob & Rodelförbundet m fl) för att om möjligt medverka till OS 2030. Förstudien och det strategiska arbetet (inkl finansieringen) påbörjas under 2019 och målsättningen är att påbörja arbetet under 2020/2021. Initiativtagarna bakom projektet, stiftelser och lokala entreprenörer. Idrottsutövare med inriktning mot vintersport, lokala och regionala aktörer som ser stor potential i en utvecklad besöksnäring. Regionalt och nationellt. 750 2001-03-08 -- 2020-05-01 Region Jämtland Härjedalen  (Företag)
Jämtlands län, Härjedalen Hälsa och välbefinnande Jämställdhet Hållbar energi för alla Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Hållbara städer och samhällen Hållbar konsumtion och produktion  Hammarstrand  bob  rodel  skelletton  Ragunda  jämtland  vintersport  Du måste vara inloggad för att kunna kontakta projektet. Klicka här för att skapa ett konto. Har du redan ett konto, klicka här för att logga in.