Övervikt är ett globalt växande problem för såväl individer som samhället i stort. Samtidigt existerar det idag forskning och medicinska framsteg som inte når ut till majoriteten av människor i behov av stöd. Istället för hjälp på riktiga grunder utsätts de dagligen för skadliga modedieter, pseudovetenskap och sociala stigman. Healstack ämnar att utveckla och lansera en mobil app baserad på vetenskapliga metoder tillsammans med en egenutvecklad AI-algoritm. Med Healstack tacklas övervikt, ätstörningar och riskfyllda beteenden från ett fysiskt, kognitivt och socialt perspektiv. Projektets syfte är att utveckla och globalt lansera en mobilapplikation. Vidare ska appen utvecklas och spridas under nästkommande år. Företagets vision är att inom 3 år få en miljon kvinnor att ge upp skadliga dieter i förmån för ett balanserat liv med ett hälsosamt förhållande till mat. Healstack ämnar utveckla och lanserar en mobilapplikation som tillgängliggör moderna metoder och kunskap mot övervikt till både preventivt och reparativt syfte. Applikationen väver samman utbildning och uppföljning med nya tekniska verktyg som förbättrar användarens relation till mat. Healstack har redan framgångsrikt utfört tester med prototyper och därigenom utvecklat ett koncept redo för produktutveckling. Dessa protyper innefattar en egenutvecklad AI-algoritm som anpassas till användarens beteende, men även hennes hungernivåer. Bakom projektet står Healstack AB och dess grundare. Grundarna har stor erfarenhet av att globalt utveckla, lansera och marknadsföra digitala lösningar Projektet vänder sig framför allt till kvinnor 18-65 år. Den typiska användaren har flera år av misslyckade försök från diverse dieter med syfte till att kontrollera kroppsvikt bakom sig. Användaren är i riskzonen för, eller har redan en diagnostiserad ätstörning. Globalt med fokus på Europa och Nordamerika 900 2019-08-01 -- 2020-12-31 Healstack består av ett team med över tio års erfarenhet från internationella startups. Företaget har bred kunskap inom design, marknadsföring och utveckling. Dess unika algoritmer har utvecklas och verifierats tillsammans med AI/Maching Learning-forskare tidigare verksamma på Chalmers Högskola. Healstack AB  (Företag)
Skåne län, Malmö
Health Tech Nordic, MINC Hälsa och välbefinnande  ätstörningar hälsa mat hetsätning övervikt global app mobil digital diet välbefinnande ai välmående fetma konsument  Du måste vara inloggad för att kunna kontakta projektet. Klicka här för att skapa ett konto. Har du redan ett konto, klicka här för att logga in.