Traditionell simuleringsträning i akutvård kräver mycket resurser, rekvisita, personal och förberedelser. Med HeroSights mjukvara baserad på Augmented Reality (AR), erbjuds realistisk simuleringsträning i akutvård utan att omfattande förberedelser behövs. I akutsjukvårdsutbildning är realistisk scenarioträning centralt, dock är scenarioträning ofta resurskrävande och skapar belastningar för både miljö och verksamhet genom personalintensitet, slitage, utrustning och rekvisita. Denna utmaning löser HeroSights mjukvara baserat på Augmented Reality som verktyg för effektivt lärande och framtidens livräddning. Med utbildning där miljön är augmenterad sparar vi på resurser, upprätthåller kvalitet och kan rädda fler liv.

I den första produkten, redo november 2019, kommer användare få möjlighet att mängdträna Triageringsbeslut (vårdprioritering) med hjälp av stresshöjande 3D-animationer – AR-skador, AR-instruktioner och AR-rekvisita som appliceras på docka eller skådespelare i realtid. AR-tekniken i kombination med ljudeffekter skapar ett mer realistiskt scenario till en betydligt lägre resurskostnad. HeroSights pågående utveckling sker i nära samarbete med yrkesutövare inom akutsjukvård i både klinisk och prehospital miljö. Detta medför att vår blivande mjukvara skräddarsys utifrån behoven genom att följa medicinska rutiner, exempelvis Airways, Breathing, Circulation, Disability, Exposure (ABCDE) och metodik för Triagering.

Genom vinsten i Venture Cup south region, i kategorin Game Changer möjliggjordes snabb prototyputveckling vars resultat har fått mycket god respons under demonstration på ITEC-mässan i Stockholm samt vid återkommande möten med privata och statliga verksamheter inom akutsjukvård.

Med fortsatt stöd från Skånes innovationssystem, Lunds universitet och inträdet i inkubatorprogrammet på MINC i Malmö, ska nuvarande prototyp utvecklas till ett utbildningskoncept i Triage redo för användande november 2019. HeroSight kommer även samarbeta med utbildningar inom spelprogrammering både avseende praktikplatser och forskning. HeroSight undersöker även möjligheterna för att upprätta ett pilotprojekt med behovsägare i etablerade nätverk. HeroSight AB, www.herosight.se Verksamheter med krav på kunskaper inom akutsjukvård. Exempelvis verksamheter såsom ambulans, räddningstjänst, sjöräddning, militär, polis, säkerhetsbolag men även all klinisk personal på sjukhus. HeroSight ser även ett stort behov bland grundutbildningar inom tidigare nämnda yrkesgrupper där praktisk mängdträning ofta försummas av brist på tid och resurser. Metoder för akutsjukvård och Triage ingår i internationella standarder, vilket medför goda möjligheter för att HeroSights mjukvara på sikt kan lösa globala utbildningsbehov. 1500 2019-05-01 -- 2021-05-03 HeroSight:
- Vinnare av Venture Cup south region, i kategorin Game Changer, 2019.
- Vinnare av investerar-pitch arrangerad av European startup festival.
- Nominerad till Best Newcomer av Global Startup Awards 2019. Herosight AB  (Företag)
Skåne län, Malmö
Minc Incubator God utbildning för alla Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Hälsa och välbefinnande  augmented  reality  sjukvård  utbildning  plattform  akut  medicin  läkare  AR  virtuell  akutsjukvård  simulering  mjukvara  vårdpersonal  HoloLens  AR-glasögon  Du måste vara inloggad för att kunna kontakta projektet. Klicka här för att skapa ett konto. Har du redan ett konto, klicka här för att logga in.