Malmö, I Love You är en inkluderande rörelse och ny plattform för samhällsnytta och engagemang. Det drivs av den ideella organisationen Cities of Love Scandinavia, med officiellt stöd av Malmö stad, som en del av ett globalt nätverk skapat av producenterna bakom de hyllande filmerna Paris, Je T'aime, New York, I Love You och Rio, I Love You. Malmö, I Love You är en urban innehållscentrerad rörelse med mekanismer som inspirerar och engagerar medborgarna och ger dem möjlighet att aktivt medverka och bidra till positiv utveckling och förändring.
Projektet kommer att stimulera kulturlivet och bidra till att öka kulturutbudet i Malmö och regionen med både bredd och spets. Detta kommer även att ge ett mervärde och medverka till Skånes utveckling och attraktionskraft. Genom ett antal delprojekt kommer vi att engagera boende och besökare till staden genom nya kreativa initiativ för att betona kärleken till sin stad, minska klyftorna, öka delaktigheten och riva murarna. Cities of Scandinavia. Huvdmålgruppen är barn och ungdomar i staden men alla boende och besökare engageras och blir på olika sätt delaktiga. Malmö och Skåne. 1500 2019-03-02 -- 2019-12-31 Cities of Scandinavia  (Idéburen organisation)
Skåne län, Malmö Hållbara städer och samhällen  stad  Malmö  Integration  kärlek  integration  social  utanförskap  medmänsklighet  Du måste vara inloggad för att kunna kontakta projektet. Klicka här för att skapa ett konto. Har du redan ett konto, klicka här för att logga in.