Det finns ett stort behov hos livsmedelsaktörer att minska sitt svinn. Att minska svinnet av frukt och grönt är särskilt svårt då hållbarheten är kort och råvarorna måste hanteras snabbt. Vi löser problemet genom att med innovativa frysningstekniker effektivt förädla stora volymer av frukt och grönt som är på väg att bli till svinn och skapa nya livsmedelsprodukter anpassade efter våra kunders behov.

De nya livsmedelsprodukterna säljs sedan till industrin där de används som insatsvaror, och i framtiden även till Foodservice-aktörer och i dagligvaruhandeln.
Under projektet som löper på under 3 år har vi följande mål:

År 1 ska 200 ton frukt och grönsaker räddas och bli till nya produkter.
År 2 ska 500 ton frukt och grönsaker räddas och bli till nya produkter.
År 3 ska 1000 ton frukt och grönsaker räddas och bli till nya produkter. I dagsläget har vi en färdig prototyp av vår första produkt och pilotkunder därtill. Vi vill nu ta nästa steg till en färdig produkt och stå redo för lansering på en marknad med stor potential. Vi vill även få bekräftat att vår affärsmodell är hållbar och att flödet från inköp av råvaror till såld produkt är solid.

För att lyckas ta oss dit behöver vi låta kunderna kontinuerligt testa produkten och komma med feedback. På så sätt kommer vi efter projektet ha en itererad produkt med god förankring hos kunderna.

Under hela utvecklingsprojektet kommer vi även revidera och utveckla affärsplanen för att efter projektets avslut få en klar bild över vår affärsstrategi och fortsatta väg framåt. Grundarna av projektet är Filip Bengtsson och Emil Wasteson. Filip har MSc i Entreprenörskap & Innovation från Lunds Universitet och Emil har en MSc i Industriell Ekonomi från Linköpings Universitet. Bägge har ett brinnande intresse för matens påverkan på vårt klimat.

Nils-Gunnar är en tredje medlem i teamet och kommer med 40 års erfarenhet från R&D på Findus. Våra leverantörer är livsmedelsproducenter (från odlare till dagligvaruhandel).

Våra kunder är industrin (livsmedelsproducenter), företag inom Foodservice-sektorn och på sikt även dagligvaruhandeln. På kort sikt kommer vi att fokusera på den svenska marknaden för att under år 3 expandera till nya länder på både leverantörs- och kundsidan. 2000 2019-09-01 -- 2022-08-31 Odd Season AB  (Företag)
Skåne län, Helsingborg
Krinova Ingen hunger Hållbar konsumtion och produktion Bekämpa klimatförändringarna  matsvinn  Du måste vara inloggad för att kunna kontakta projektet. Klicka här för att skapa ett konto. Har du redan ett konto, klicka här för att logga in.