Under sommaren 2018 upplevde Sverige en torka som drabbat jordbruks-, vatten- och energisektorerna allvarligt. Under perioden juni-juli hade vissa regioner 80-100% mindre nederbörd än ett normalt år. Detta har orsakat en drastisk minskning av avkastningen på exempelvis vete, potatis och andra foderväxter. Bristen på foderväxter har därmed även haft en negativ påverkan på mjölkbönderna och mejeribranschen. Detta har varit den värsta krisen för svenska lantbrukare på mer än 50 år med en uppskattad förlust på mer än två miljarder kronor. Torkan har också drabbat skogssektorn hårt med flera bränder över hela landet.
Som ett resultat av torkan behöver jordbrukarna börja bevattna eller ställa in bevattningssystem. Den uteblivna nederbörden har också påverkat vattentillgångarna hårt. Vissa län, till exempel Skåne, utfärdade begränsningar för bevattning för att bevara de knappa vattenresurserna.
Jämfört med andra södra europeiska länder där bevattning är en välkänd praxis saknar svenska jordbrukare i allmänhet adekvata medel och incitament att känna av grödans vattenanvändning, faktiska bevattningsansökningar, avkastning på olika sätt för vattenhantering och därmed nuvarande på gården vatteneffektivitetsnivåer. Projektet kommer att genomföra en förundersökning för att utveckla ett operativt bevattningssystem för att stoppa de negativa effekterna av torka. Det ska göras med användning av de högupplösliga tidsmässiga och rumsliga klimatdata som genereras av SMHI.
Syftet med denna förstudie är att bygga ett operativt bevattningssystem för Sverige genom att använda de klimatdata som uppmätts och genereras av SMHI. De särskilda målen för denna studie innefattar:
1. Vidareutveckla modellen presenterad för potatis, Sveriges mest bevattnade gröda;
2. Validera modellen med fältmätningar som ska utföras hos Hushållningssällskapet eller hos lokala lantbrukare i Blekinge och Skåne (Kristianstad);
3. Vidareutveckla gränssnittet för att göra modellen till en operativ tjänst, främst för lantbrukare som är intresserade av växtodlings- och bevattningsriktlinjer, men också för organ som är kopplade till vattenförvaltning och energi. Blekinge Arkipelag och Vattenriket Kristianstad. Sveriges jordbrukare och odlare. Nationellt! 650 2019-05-01 -- 2021-05-31 Blekinge Arkipelag  (Idéburen organisation)
Blekinge län, Ronneby Rent vatten och sanitet Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Hållbara städer och samhällen Bekämpa klimatförändringarna Ekosystem och biologisk mångfald  Konstbevattning  potatis  klimatpåverkan  smhi  vatten  Du måste vara inloggad för att kunna kontakta projektet. Klicka här för att skapa ett konto. Har du redan ett konto, klicka här för att logga in.