Brister på kompetent personal är ett stort problem i både Sverige och internationellt I Sverige lider vi brist på yrkesutbildad och kompetent personal inom bl a Bygg och industrisektorn. Industrin expanderar kraftigt och efterfrågar både personal samt nyskapande teknik. Sökområdet ligger inom EU och där gemensamma EU regler finns inom den aktuella sektorn. Projektet behövs för att kunna underlätta anskaffning av personal från andra EU-länder. När personal kommer från annat EU land erfordras dels utbildningsmaterial på olika språk, dels information på det aktuella landets egna språk. Både på engelska och svenska. De arbetssökande kommer att kunna göra sin utbildningar på sitt eget hemspråk via dator på hemmaplan innan de kommer till Sverige. Integrationen underlättas betydligt och de känner sig väl förberedda när det kommer till Sverige. För att den kompetenta personalen snabbt skall integreras behövs utbildning om regelverk och arbetsrätt i Sverige på olika språk. Detsamma gäller utbildning kring AFS-frågor (arbetsmiljö) och information kring andra rättigheter och skyldigheter. Projektet inkluderar en digital app som gör det möjligt för alla företag att bedriva sitt SBA- och SAM-arbete digitalt. En annan viktig funktion är att man enkelt kan journalföra sin dagliga kontroller digital. Om en brand uppstår i en verksamhet finns det stor risk att underlag där man redovisar sitt SBA (Systematiska brandskydds arbete) förstörs. Därför är behovet stort för den nya Safety Educator appen eftersom alla underlag finns sparade och dokumenterade. Projekt Safety Educator förväntas underlätta nyrekrytering av arbetskraft till den svenska industrin. Men projektet har också andra positiva effekter. Det är inte bara industrin som får den kompetens som är så viktigt ur konkurrenssynpunkt. Utan projektet kommer också att leda till snabbare och smidigare integration av arbetskraft som kommer till Sverige. De hållbara effekterna är många! Safety Educator AB Svensk industri/näringsliv med behov av kompetent personal. Nationellt 1750 2003-03-09 -- 2021-04-30 Safety Educator AB  (Företag)
Stockholms län, Stockholm God utbildning för alla Jämställdhet Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt  utbildning  kompetens  bygg  industri  EU  app  Du måste vara inloggad för att kunna kontakta projektet. Klicka här för att skapa ett konto. Har du redan ett konto, klicka här för att logga in.