Det måste till ett helhetsgrepp för att rädda Hanöbukten!
Det handlade om att hela kustregionen – land och hav – hänger samman i ett komplext ekosystem. Utsläpp, föroreningar, gödsel och bekämpningsmedel på land letar sig småningom ut via diken, åar och bäckar till havet.

I vår vision är det lokala engagemanget avgörande. Det är vi bybor, sommargäster, fiskare, lokala myndigheter, föreningar och företagare som ser förändringar och som gör iakttagelser. Det är vi som kan se till att det görs insatser för att förbättra miljön.

Samverkan för Hanöbukten vill bygga nätverk där det saknas och länka samman befintliga nätverk – kommuner, universitet, myndigheter…
Vi välkomnar alla till bordet och tar ingens parti. Samverkan för Hanöbuktens roll är mer att vara en slags ”facilitator”, en som hjälper och underlättar för alla aktörer att hitta varandra och att samverka, att söka pengar tillsammans och lyfta fram åtgärdsförslag.
Vår vision är att åstadkomma ett friskare hav och ge förutsättningar för hälsosamma och välmående kustsamhällen.

Läs gärna mer på: https://www.samverkanhanobukten.org/
Skåne/Blekinge 1500 2019-05-01 -- 2021-06-01 Samverkan för Hanöbukten  (Idéburen organisation)
Skåne län, Simrishamn Rent vatten och sanitet Hållbara städer och samhällen Hållbar konsumtion och produktion Hav och marina resurser  Hanöbukten. östersjön  hav  fiske  marint  kivik  samverkan  patrtnesskap  ål  vatten  Du måste vara inloggad för att kunna kontakta projektet. Klicka här för att skapa ett konto. Har du redan ett konto, klicka här för att logga in.