Skånes skolidrottsförbund arbetar med ungas delaktighet, rörelseglädje hos barn och en nära kommunsamverkan. Vår vision är att göra Skåne till pilotprojekt för övriga landet och att det skall finnas lokala skolidrottsföreningar i alla Skånes 33 kommuner. Idag arbetar förbundet i nära samverkan med 10 kommuner i Skåne och för att nå ut och arbeta kvalitativt i fler kommuner vill vi starta projektet “Hela skånes skolidrottsförbund”. 2017 gjorde Skånes skolidrottsförbund en riktad satsning mot utvalda kommuner med mål att bygga upp en hållbar struktur. Med stöd från Sparbanksstiftelsen Syd har vi kunnat rikta fokus på utvalda kommuner för att nå en hållbarhet, både i förbundets verksamhet och samverkan med kommuner. Från tidigare projekt tar vi med oss lärdomar och erfarenheter som gör att vi kan utveckla vårt arbete och utöka till andra kommuner. Vi vill, genom pilotprojektet Hela Skånes skolidrottsförbund, skapa lika förutsättningar för alla Skånes barn och unga att engagera sig i en skolidrottsförening.

Syftet är att stärka barn och ungas rätt till rörelseglädje inom breddidrott och kunskap om ungt ledarskap. För att göra detta möjligt vill vi arbeta uppsökande och i nära kontakt med utbildningsförvaltningar och kultur-och fritidsenheter i kommunerna. Det övergripande målet är att stärka arbetet med kommunernas skolidrottsföreningar genom att implementera den samverkansmodell som redan finns i andra kommuner. I projektet kommer processledare anställas för att bygga upp en stabil grund i de nya kommunerna. Processledarna skall ha en nära dialog med respektive kommun och skapa goda förutsättningar för de nya skolidrottsföreningarna som ingår.
För att nå det övergripande ska projektet ha följande delmål:
- Arbeta uppsökande och etablera kontakter i kommunerna.
- Inleda ett samarbete och starta upp ett samarbete med minst en skola i varje kommun i upptagningsområdet.
- Erbjuda utbildningsläger för alla ungdomsledare som ingår i projektet.
- Ta fram en plan för ett långsiktigt samarbete med utbildningsförvaltningen eller kultur-och fritidsenheten i varje kommun.

Stort fokus kommer ligga på implementering och redan från projektstart ska det inledas en dialog med respektive kommun om framtidsvisionen. Processledaren ska, förutom bedriva verksamhet i samarbete med skolorna, inleda en dialog med kommunala tjänstemän för att se över vilka långsiktiga möjligheter det finns. Vid projektets avslut ska det finnas en plan för en hållbar samverkan för att stärka de lokala skolidrottsföreningarna. Skånes Skolidrottsförbund

Läs gärna mer på: http://www.skolidrott.se/omforbundet/Hittadistriktsforbundochforeningar/Distriktsforbund/skanesskolidrottsforbund Pilotprojektet riktar sig mot skånes kommuner och skolor. På sikt kommer projektet, metodiken och alla erfarenheter att kunna introduceras i övriga landet. Regionalt och nationellt. 1200 2020-01-01 -- 2021-12-31 Skånes Skolidrottsförbund  (Idéburen organisation)
Skåne län, Malmö Hälsa och välbefinnande God utbildning för alla Jämställdhet Fredliga och inkluderande samhällen  skolor  idrott  föreningar  engagemang  skåne  kommuner  aktiviteter  ledarskap  utbildning   Du måste vara inloggad för att kunna kontakta projektet. Klicka här för att skapa ett konto. Har du redan ett konto, klicka här för att logga in.