Matindustrin i Sverige står för 50% av Sveriges överproduktion vilket motsvarar 10% av vårt lands totala klimatpåverkan. På en större skala i Europa så står överproduktionen för 29 miljoner ton ätbar mat, med en kostnad på 48 miljarder Euro som slängs varje år. Den främsta anledningen till detta beror på att det inte finns insamlad data att bygga tillförlitliga prognoser på. Istället lämnas producenterna vind för våg, utan några föraningar om hur mycket de behöver producera. Vilket oftast leder till att man inte vill riskera att producera för lite.
I regeringens handlingsplan “Fler gör mer (2018)” så konstaterade Naturvårdsverket, Livsmedelsverket och Jordbruksverket att det mest effektiva sättet att bli av med matsvinnet är att motverka det från att ens uppstå, för att det ska vara möjligt krävs det därför en gemensam, digital plattform som samlar in data från hela livsmedelskedjan så att överproduktion kan motverkas. I korta drag är det exakt det Snömoln gör.
Snömoln erbjuder en gemensam beställningsplattform mellan producenter, grossister och beställare (restauranger, kök). Den gemensamma plattformen möjliggör att vi kan följa en produkt från produktion till konsumtion. Detta är möjligt eftersom vårt system bygger på en gemensam databas med över 380.000 av alla livsmedelsvaror som finns i Sverige. Så istället för att ha olika plattformar för beställningar mellan producent och grossist eller grossist och restaurang kan istället samtliga beställningar göras från vår plattform.

Nu vill vi vidareutveckla vår tjänst så att vi på allvar kan vara med och påverka Sveriges klimatpåverkan genom hela livsmedelskedjan. Det gör vi genom att utveckla en tjänst som vi kallar för det “Digitala Köket”. Det digitala köket:
För att lyckas med att bygga prognoser genom hela värdekedjan behöver vi tillgång till mycket och precis data. Därför vill vi bygga ett digitalt kök för restauranger där de kan skapa och koppla sina recept till de 380.000 produkterna som ingår i vår beställningsplattform.
Genom att koppla ihop ingredienserna i varje recept till vår beställningsplattform så kan vi se hur mycket av varje produkt som används och från vilken leverantör. Genom att använda BIG DATA och AI kan vi genom den insamlade datan förutse kommande behov och med det bygga prognoser.

Lönsamhet skapar hållbarhet :
För restaurangen är fördelarna många. De får bättre koll på sina rätter och kan alltid upprätthålla en god marginal vid försäljning eftersom systemet känner av prisförändringar på de olika ingredienserna som används och kan rekomendera billigare, likvärdiga alternativ. Samtidigt får grossisterna insyn i sina kunders faktiska behov och kan matcha sitt lager därefter. Snömoln i Norden AB
Snömoln är ett ungt bolag som startades i maj 2018. Men under vår korta tid har vi lyckats med en hel del. Bland annat har bolaget fått ett ekonomiskt stöd från Naturvårds-
verket och vunnit hållbarhetspriser för vårt innovativa sätt att lösa ett globalt problem. Och vi har byggt upp en stark styrelse med viktiga, namnstarka profiler från branschen. Livsmedelsbranschen, producenter, grossister, restauranger och konsument. Nationellt / Internationellt 1900 2020-01-01 -- 2022-12-31 Snömoln i Norden AB  (Företag)
Skåne län, Lund
Ideon Innovation Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Hållbara städer och samhällen Hållbar konsumtion och produktion  Matsvinn  överproduktion  mat  livsmedel  grönsaker  plattform  kök  digitalt  Du måste vara inloggad för att kunna kontakta projektet. Klicka här för att skapa ett konto. Har du redan ett konto, klicka här för att logga in.