Social Up är ett student acceleratorprogram i Malmö som hjälper initiativ och idéer inom området för social innovation och socialt entreprenörskap att växa snabbare. Syftet är att fler idé-ägare ska lära sig metoder och få verktyg att verifiera en idé till en potentiell marknad. Vårt syfte är att förse den rätta grunden och miljö för sociala idéer och sociala initiativ att växa. Målet är att göra de medverkande mer framgångsrika och att etablera ett stabilt stöd inom nätverket för att växa snabbare. Genom ett lättförståeligt program tar deltagaren sig framåt i en utsatt bana och blir samtidigt vägledda av sin affärsutvecklare. Målet för idé-ägaren är att då även i framtiden kunna utföra vissa uppgifter som annars kanske hade setts som ett stort hinder, lättare. Den 10-veckors acceleratorn kommer att utvärderas efter utförandet (kvalitativt och kvantitativt), genom intervjuer och granskningar. Alla medverkande kommer att bli observerande efter avslutning om deras utveckling. De etablerade kontakterna kommer att hjälpa Drivhuset Malmö att övervaka deras framtida steg och utvärdera deras effekt på samhället. Drivhuset Malmö har i många år arbetat med att hjälpa idé-ägare att ta sin idé ut på marknaden och vi kan se ett tydligt mönster vilka steg som är nödvändiga att gå igenom för att verifiera idén och för att ta nästa steg i en tidig fas. Det som ofta händer är att när de lanserar sin idé så finns det inga eller inte tillräckligt många intressenter och gnistan från idé-ägaren kan då försvinna. Har idén däremot testat och ändringar har gjorts utefter resultat från dessa tester så är chansen större att det finns en marknad och att gnistan behålls av idé-ägaren då bekräftelse infinner sig. Utifrån dessa insikter har vi valt att skapa ett program (likt ett inkubator-program) Idé-ägarna går igenom tre olika nivåer, där varje nivå har olika workshops. Efter genomförd workshop och samtal med sin affärsutvecklare kan man starta nästa level. Efter varje avklarad level blir idé-ägaren belönad med ett pris. Priset kan t ex vara att få tillgång till ett co-working space eller tillgång till en mentor från näringslivet. Drivhuset hjälper studenter att utveckla entreprenöriella kompetenser samt att starta och driva företag eller på andra sätt förverkliga sina idéer. Genom rådgivning, coachning och utbildningar vill vi få fler att våga ta steget till att bli förändringsagenter i samhället. Vårt fokus är att utveckla individens entreprenöriella mindset och förmåga att starta och driva egna initiativ.

Drivhuset Malmö har ett starkt fokus på att främja och hjälpa initiativ som bidrar till de globala hållbarhetsmålen 2030.

Drivhuset Malmö är en stiftelse som grundades 2001. Idag har stiftelsen finansiellt stöd av Malmö Universitet, Region Skåne, Malmö stad, och partnerföretag för att genomföra sitt uppdrag om att främja studenters entreprenörskap i Malmö. Vår vision är att göra Malmö till den mest attraktiva platsen för studenter med entreprenöriella idéer i Skandinavien. Vår målgrupp är studenter och unga människor i Skåne som har sociala idéer kopplade till Globala Målen och idéer som har en tydlig samhällelig verkan. Denna målgrupp har ofta lite eller ingen erfarenhet med att starta att arbeta med deras idéer och vi vill hjälpa dom att växa snabbare för att göra samhälleliga förändringar. Idéerna kan bli täckande för vilket som helst av målen. Vi vill främst hjälpa studenter i Skåne och i Öresundsregionen som vill utveckla deras idéer inom hållbarhet och socialt entreprenörskap. 150000 2020-02-01 -- 2020-06-30 Drivhuset Malmö har arbetat med metoder för student entreprenörer och har tidigare kunskaper på grund av deras andra liknande program. Fokuset på social innovation ger vår expertis ger en ny vändning. Drivhuset Malmö  (Idéburen organisation)
Skåne län, Malmö
Vi är vår egen Student Startup Hub i Malmö. God utbildning för alla Jämställdhet Hållbar konsumtion och produktion Genomförande och globalt partnerskap  accelerator  entreprenörskap  hållbara idéer  Malmö  Drivhuset   Du måste vara inloggad för att kunna kontakta projektet. Klicka här för att skapa ett konto. Har du redan ett konto, klicka här för att logga in.