Li & Lo Kultur har tillgång till en unik samling ungdomskonst och vi har ett brett kontaktnät inom konstvärlden i Skåne. Våra tidigare erfarenheter är grundligt dokumenterade i boken vi har skrivit.
http://bit.do/B-Art-boken
Som en hjälp för att kunna ställa ut ungdomskonsten i vandringsutställningar har vi låtit tillverka en kompakt utställningsplattform. Ungdomars delaktighet i och utbyte av kreativa och konstnärliga processer stärks. Det är en viktig faktor för självförtroendet, ledarskapsutveckling och integrationsprocesser.
Med utställningen, föreläsningar och workshops/ miniseminarier vill vi nu sprida våra positiva och nyskapande erfarenheter som exempel för framtida projekt i Skåne.
Ungdomar ges redskap för personlig utveckling, språkutveckling och livslångt lärande genom systematisk professionell kreativitetsutveckling och genom arbete med konst.
Resultaten mäts kvalitativt och kvantitativt i enkäter och intervjuer . Vi kommer att identifiera 3 utställningsplatser i små kommuner i olika delar av Skåne. Under en samlad period om 5 månader vill vi erbjuda olika kommuner att visa upp en vandringsutställning med ungdomskonst från Burlöv kostnadsfritt. Viktigt är att platsen är I samband med utställningen erbjuder vi nytt material där vi berättar om projektet och boken. En sorts praktika. Vi erbjuder också ett miniseminarium/ workshop som tar sin utgångspunkt i våra erfarenheter inom B Art projektet. Motprestation från kommunens sida är att de har huvudansvar för att utställningen marknadsförs och att kunskaper om våra metoder sprids lokalt. Arvsfonds finansierade projektet B Art ägde rum i Burlövs kommun 2015-2018 Projektets huvudmän var kulturföreningen MedVind och ABF. Verksamhetens grundsten var ungdomars (13- 18 år) samarbeten med professionella konstnärer, designers och konsthantverkare. Fyra samarbeten om året resulterade i två större utställningar där ungas konst visades upp på samma premisser som vuxnas. B Art hade även öppen verksamhet i ateljén vid Kronetorps mölla.
Tillsammans med deltagande ungdomar utvecklades det inom projektet B Art metoder för att stärka ungdomars delaktighet i kreativa och konstnärliga processer. Ungdomar gavs redskap för personlig utveckling, språkutveckling och livslångt lärande. Vi nådde ungdomar från olika delar av Burlöv som är en starkt segregerad kommun. Under projektets sista år skrev vi boken “B Art. Ungdomars konst - en metodbok” Primärt vänder vi oss till beslutsfattare, lärare, pedagoger m fl i mindre skånska kommuner. Vi vänder oss också till ungdomar som ska engageras i egen kommun
Sekundärt vänder vi oss till alla som besöker vandringsutställningen. Skåne på kort sikt.
Sverige på långt sikt. 200000 2019-09-02 -- 2020-01-31 Vad ungdomar tycker om B Art:

“Det som jag har lärt mig är att hur man ska utveckla en idé. Att om man till exempel har en idé som är bra i sig men inte riktigt passar in i sammanhanget då ska man tänka vidare och utveckla idén lite mer. Denna tanken kan jag använda inte bara inom konsten utan även i de flesta områden i mitt liv.” -Kriszta Papp

“Det jag gillar med B Art är att de tar ungdomarnas konst på allvar och visar upp konstverken i riktiga vernissager. Det finns inte många som fokuserar på ungdomars konst och jag har också känslan att det är därför många ungdomar inte satsar på konst, eftersom de anser att ingen kommer ta det på allvar”. - Iulia Cismaru

Vi har samlat ungdomskonst av hög kvalitet under de tre åren projektet pågick. Fotografi, skulptur (papper och keramik, grafitti mm. Målet är att i slutändan etablera ett barn- och ungdomskonstcenter / konsthall. Li & Lo Kultur Handelsbolag  (Företag)
Skåne län, Lund God utbildning för alla Minskad ojämlikhet Fredliga och inkluderande samhällen  Ungdomar  kreativitetsutveckling  vandringsutställningar  konst  integration  Du måste vara inloggad för att kunna kontakta projektet. Klicka här för att skapa ett konto. Har du redan ett konto, klicka här för att logga in.