Fram till år 2050, kommer världens befolkning att öka från dagens 7.6 miljarder till 9.8 miljarder. Hur skall jorden kunna erbjuda mat till de extra 2.2 miljarders befolkning som väntas när odlingsytan samtidigt minskar? Detta är en stor global utmaning! Det krävs åtgärder att få ökad skörd på varje kvadratmeter odlingsareal.
Frövitalisering är en biodynamisk teknik som utvecklats och patenterats av Robust Seed Technology AB. Den använder bara vatten, luft och värme. Behandlingstiden är mycket kortare (bara 1-3 dagar jämfört med konkurrenters 1-5 veckor) och behandlade fröer kan lagras under mycket längre tid (flera år jämfört med konkurrenters max 6 månader).
Därför har detta projekt stor potential både nationellt och globalt genom att produktiviteten ökar betydligt samtidigt som det görs på ett hållbart och klimatvänligt sätt.
Frövitalisering fungerar på många olika växtarter och sorter, såsom utsäde, grönsaker, gräs, skogsarter och blommor. Kunder har fått testa 98 olika arter och över 350 sorters fröer och alla visar bra resultat. Behandlingen sker innan fröet sätts i jorden, utan långa processer, kemikalier eller genmodifiering. Eftersom behandlade fröer kan lagras under lång tid, kan de vitaliseras året runt istället för bara inför sådd. Vitaliserade fröer på mindre arealer används redan på marknaden sedan 2018 och har blivit prisat (bl a genom SKAPA-priset 2016). Fröer från alla världens hörn (98 arter och 350 sorter från alla växtkategorier som utsäde, grönsaker, gräs (både foder gräs och grönyte gräs), blommor och skogs frö, har testats med bra resultat. Nu skall produktion skalas upp genom att tillverka fler kommersiell automatiska maskiner i olika storlekar. Det är just det Robust Seed behöver ekonomisk stöd för. Doktor Tongyun Shen, Robust Seed Technology AB. Svensk och internationell jordbruksnäring. Nationellt under 2019/2020 och internationellt 2020. 3500 2019-08-01 -- 2021-08-01 Robust Seed Technology AB  (Företag)
Skåne län, Lund
Ideon / LU Ingen hunger Hållbar konsumtion och produktion Bekämpa klimatförändringarna Ekosystem och biologisk mångfald  Fröer  vitaliserade  jordbruk  odling  grönsaker  utsäde  växtmetod  Du måste vara inloggad för att kunna kontakta projektet. Klicka här för att skapa ett konto. Har du redan ett konto, klicka här för att logga in.