Northflash Sustainable Destination Services

Northflash startades 2000 av Peter Reelfs. Sedan 2015 hjälper företaget destinationer, hotell, researrangörer, evenemangsarrangörer och andra företag på resan för att bli hållbart. Northflash erbjuder heltäckande service från början, inklusive analys, bedömning, verktygsutveckling och handlingsplaner tills genomförandet och uppföljningen. Dessutom erbjuder företaget workshop och föreläsningar inom hållbarhet. Hållbarhetsrådgivaren Peter Reelfs främsta kompetens är att stötta destinationer och andra bolag inom besöksnäringen samt evenemangsarrangörer att få kraft i sitt hållbarhetsarbete. Det kan handla om att uppnå en certifiering eller att vara ett kontinuerligt stöd. Peter är bland annat certifierad revisor till Green Destinations och Hållbart Evenemang. Dessutom utbildar Peter i hållbar turism, i hållbarhet vid evenemang och har kompetens i hållbar företagsledning och produktutveckling.

Payoff

Vi utför samhällsekonomiska utvärderingar, process- och effektutvärderingar på uppdrag främst av olika Samordningsförbund, kommun/stad, landsting/region, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. I allt fler insatser med finansiering från Europeiska Socialfonden. Vi genomför också rehabiliterings- och personalekonomiska analyser och utvärderingar på uppdrag av offentliga och privata arbetsgivare. Vi genomför också mer omfattande uppdrag med koppling till vår kompetens inom utvärdering. På uppdrag av ett par av Sveriges största städer har vi också utvecklat modeller för att dels utvärdera arbetsmarknadsinsatser, dels för att utforma och planera ett bostadsområde med fokus på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.