Greentime

Vi på Greentime vill att det ska vara enkelt och roligt med hållbarhet! Vi ser till att hjälpa, utbilda, beteendeförändra och utveckla hållbarhetsarbetet i nära dialog med våra kunder för att det ska ske en verklig skillnad. Vi hjälper enskilda företag, organisationer, evenemangsarrangörer och mötesplatser att systematiskt förbättra sitt hållbarhetsarbete. Greentime driver planeringsverktyget Hållbart Evenemang och certifieringen Hållbart Evenemang vars syfte är att säkerställa att möten och evenemang blir mer hållbara. Greentime startades 2014 av Simon Strandvik som vill förändra mötes- och evenemangsbranschen till att bli mer hållbar.

Nudging Sweden

Nätverket Nudging Sweden syftar till att lyfta nudging som metod samt initiera och genomföra projekt för att visa beteendevetenskapens påverkan för en mer hållbar framtid. Nätverket är icke-vinstdrivande och arrangerar digitala träffar, kurser, föreläsningar och webbutbildningar om nudging för hållbara val. Vi har även en mycket aktiv facebook-grupp som samlar tusentals nudgingentusiaster för att samverka och lära sig av varandra. Nudgingsweden.org

We don´t have time

Överkonsumtionen av jordens tillgångar och hanteringen av fossila bränslen är på väg att nå en förödande nivå. Tiden är knapp och något måste göras för att lösa problematiken. We Don´t Have Time menar att entreprenörskap och kommersialisering kan kombineras med “climate action”. Affärsidén är att bli framtidens sociala medienätverk som fokuserar på vår tids största utmaning – klimathotet. WDHT vill värva minst 100 miljoner användare i syfte att bli en samlad röst i klimatfrågan genom att låta våra medlemmar ge omdömen för att sätta press på våra ledare, politiker och företag att snabba på omställningen.