Här kan ni enkelt söka efter aktuella utlysningar som passar er verksamhet och de globala mål som ni jobbar mot. Genom enkla matchningar får ni information om vilka utlysningar som finns och som är öppna. Ditt sökarbete blir både enklare och effektivare och riskerna minskar att du missar möjligheter till bidragsfinansiering. Genom länkar till utlysningarna kan ni sedan läsa vidare om vilka förutsättningar som gäller för att kunna söka.

Utlysningskollen uppdateras löpande med nya utlysningar och nya bidragsgivare som ansluter sig till Hållbart2030!

Lycka till!

Läs mer Investeringar i infrastruktur för rekreation och turism
  • Tillväxtverket
  • 2019-04-01 -- 2019-12-31

Det här stödet är ett projektstöd för att till exempel skapa badplatser eller leder för vandring och cykling. Syftet med stödet är att skapa möjligheter till rekreation för allmänheten. Det ska också förbättra möjligheterna till turism i området.
Du kan få stöd för fysiska investeringar i till exempel badplatser, lekplatser eller leder för bland annat vandring eller cykling. Dessa ska vara fria att använda för allmänheten.
Du kan också få stöd för att ta fram och installera turistinformation på plats. Exempelvis skyltar för att informera om leden, bygden eller de natur- och kulturarv som finns. Dessutom kan du få stöd för digital infrastruktur som exempelvis bokningssystem som kan användas av flera verksamheter.

Vem kan söka?
Vem kan få stöd?
Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, företag, föreningar och andra organisationer kan söka det här stödet.

Globala mål

Sökord

Till webbplatsen

Läs mer Skapa-priset för unga innovatörer
  • STIFTELSEN SKAPA
  • 2019-04-01 -- 2019-12-31

Först väljer en länsjury, som sätts samman av den länsjuryansvariga i länet, en kandidat till vardera SKAPA-priset och SKAPA-talang för unga innovatörer från varje län (från Stockholms, Västra Götalands och Skånes län utses två kandidater). Länsjuryn består av personer från regionala organisationer såsom Almi-Företagspartner, lokala uppfinnarföreningar och andra organisationer som arbetar med innovationer/uppfinningar i länet.
Ansökan prövas först mot kriterierna för SKAPA-priset och därefter mot SKAPA-talang för unga innovatörer.

Vem kan söka?
Unga innovatörer.
Den som söker eller blir nominerad ska var den vars idé ska bedömas. Man kan alltså inte söka på någon annans idé utan det är sökandens bidrag som ska bedömas.
Priset delas ut till den eller de personer, som gjort mest förtjänstfulla insatser när det gäller nyskapande och kreativitet och utveckling av innovationer/uppfinningar, såväl produkter som tjänster, som kan leda till kommersiella möjligheter i näringslivet eller offentliga organisationer. Idén får vara kommersiellt introducerad tidigast 2017 och ska finnas på marknaden senast 2020. Vid bedömningarna har kreativiteten stor betydelse liksom internationell marknad och potentiell lönsamhet. Annat som bedöms är teknisk höjd, den immaterialrättsliga situationen, sökandens och projektets bakgrund och samhällsnyttan.

Globala mål

Sökord

Till webbplatsen

Läs mer Bidrag för strandstädning till havsnära kommuner
  • Naturvårdsverket
  • 2019-04-01 -- 2019-12-31

Kommuner, enskilt eller tillsammans, kan ansöka om bidrag för strandstädning. Stödet kan bli upp till 90 procent av kostnaderna.

Vem kan söka?
Kommuner, enskilt eller tillsammans

Globala mål

Sökord

Till webbplatsen

Läs mer Miljömålsmedel
  • Naturvårdsverket
  • 2019-04-01 -- 2019-12-31

Naturvårdsverket ska fördela medel för uppföljning av miljökvalitetsmålen i samråd med Havs- och vattenmyndigheten, de så kallade miljömålsmedlen.

Vem kan söka?
Ideella organisationer, myndigheter, kommuner

Globala mål

Sökord

Till webbplatsen

Läs mer Utvecklingsprojekt i inkubatorer - 2017
  • Vinnova
  • 2019-04-19 -- 2019-12-31

Det här erbjudandet riktar sig till inkubatorer som tidigare har fått finansiering inom Inkubationsstöd – excellens och Inkubationsstöd – erfarenhetsutbyte. Vi finansierar utvecklingsprojekt som stärker och utvecklar det svenska inkubatorsystemet.

Vem kan söka?
Se länk!

Globala mål

Sökord

Till webbplatsen